Predmetom činnosti kúpeľňového štúdia INPRO s.r.o. so sídlom na Priemyselnej ulici č.12 v Prievidzi je predaj materiálov a výrobkov pre kúpeľne a interiéry, vonkajšie obklady, terasy a chodníku v rozsahu keramických obkladov a dlažieb, sanity, batérií, nábytku vrátane kompletného sortimentu príslušenstva a doplnkových materiálov. Súčasťou predaja je komplexné bezplatné technické poradenstvo vrátane výberu vhodných materiálov a spracovania 3D vizualizácií. Výsledkom návrhu a vizualizácie je kompletná špecifikácia materiálov a kalkulácia ceny.

V prípade záujmu zákazníka spracujeme v spolupráci s vlastným projektovým ateliérom kompletnú projektovú dokumentáciu stavby, alebo časti stavebného objektu podľa požiadavky zákazníka. V rámci predprojektovej a projektovej prípravy stavieb spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie, od architektonických štúdií a dokumentácie k územnému konaniu, cez projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Projektovú dokumentáciu spracovávame komplexne so všetkými stavebnými profesiami, vrátane špeciálnych odborných posudkov, statiky, stavebnej tepelnej fyziky, akustiky a osvetlenia, rozpočtov, ako i komplexných návrhov interiérov.


 

© 2022 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO